La bona gestió del PP? O el que la llei obliga?

DSC_0046_4928x3264La manipulació informativa ha segut una pràctica habitual del PP, utilitzant-la per confondre a la ciutadania, per això volem explicar d’una manera senzilla com ha sigut possible liquidar el deute.

En 2011, el deute de l’Ajuntament superava el milió d’Euros. Amb la llei d’Estabilitat Pressupostària, entrada en vigor en 2012, aquesta obligava a no augmentar la despesa en els pressupostos municipals durant el temps que l’Ajuntament mantinguera préstecs pendents. Aquesta despesa estava marcada pel pressupost de 2011, on aquell any, amb plena crisi, era molt baix. D’aquesta manera durant els següents anys s’ha mantingut la despesa i augmentat els ingressos, degut entre d’altres coses, a la recaptació de l’IBI. Aquesta diferència entre la despesa i els ingressos per llei havia d’anar destinada a pagar els préstecs pendents.

Gràcies a aquesta llei s’ha anat pagant els deutes fins aquest any, on per primera vegada s’ha tingut superàvit. Com veieu, no ha sigut la gestió política duta pel PP la que haja pagat el deute de un Milió d’Euros que ells mateixa van generar en anteriors legislatures degut a una gestió nefasta, sinó que la pròpia llei obligava a no gastar-se els diners per tal de fer front als préstecs.

Dejar un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *