L’actual equip de govern mostra les factures del deute pendent de 46.000 euros de les Festes 2014 gestionades pel Partit Popular.  L’equip de José Pons és responsable de cometre una irregularitat en pagar deutes de 2014 en subvencions per al 2015


infografiaFetsV2Davant negació de l’anterior regidora de festes respecte als deutes que el PP ha deixat els comptes de les festes de 2014, l’actual equip de govern de l’Ajuntament de Vilafamés, aporta la relació de factures que demostren que el deute publicat és cert.

El 4 de juny el deute amb l’empresa Talía S.L. ascendia, amb tres factures diferents, a 46.455,53 euros. A partir d’aquesta data s’han produït diversos pagaments, el primer d’ells per acord de l’alcaldia, l’Ajuntament governat en aquell temps pel Partit Popular va pagar el 60% de la subvenció (17.280,00 euros) a la Comissió per a les festes de 2015. Tres dies més tard, la Comissió ordena el pagament de 26.000 euros per fer front a factures pendents de les festes 2014. De manera que els diners que hagueren d’haver destinat per a pagar les festes de 2015, van servir per a pagar les festes de 2014. Per aquest motiu, en el Ple Extraordinari del passat 26 d’agost es va augmentar la partida de la Comissió per poder fer front a les festes d’aquest any, ja que com veieu part de la subvenció s’ha gastat per pagar les festes de 2014. Posteriorment, el 12 d’agost, ja amb la nova junta de la Comissió, es fa un pagament de 3.993,53 euros provinent dels donatius de les publicitats del llibret de 2015.

Pel que fa a les factures de l’orquestra i discomòbil del 15 d’agost de 2014, com en el seu moment van advertir els tècnics municipals a l’anterior govern de Pons, s’havien d’atribuir a la Comissió de Festes, ja que existeix un contracte entre aquest i Talía S.L. que el PP mateix va firmar.

Per altra banda, lamentem la inoperància en la resolució de problemes del govern de José Pons, que durant més de 8 mesos no ha solucionat la reclamació a l’assegurança que cobria la suspensió de l’actuació de l’orquestra i aquesta únicament es fa responsable del 25% del cost de l’orquestra (3.932 euros dels 15.730 euros) i de forma benèfica augmenta en 1.000 euros d’indemnització. La raó de no cobrar la quantitat integra és deu al fet que ho considera ajornament, ja que aquesta mateixa orquestra va ser contractada uns dies després. A més, una altre error del Partit Popular va ser contractar l’assegurança de suspensió d’orquestres per l’Ajuntament, quan les orquestres anaven contractades directament per la Comissió de Festes. El fet que el tomador de l’assegurança siga diferent del que realment fa la contractació de les orquestres, fa més complicat fer algun tipus d’al·legació a la resolució de l’assegurança o si es podrà cobrar qualsevol tipus d’indemnització. Problemes i errades greus que hem resolt o deurem resoldre la nova corporació.

Al mateix temps, volem excloure a la Comissió de Festes de cap responsabilitat en la gestió econòmica de 2014 i 2015. Tots els membres han treballat per les festes, pel poble, i l’equip de govern els vam felicitar i agrair el seu treball que ha sigut impecable, d’aquesta manera ho vam fer constar al Ple extraordinari d’agost. La responsabilitat de la mala gestió de les festes és únicament dels responsables polítics del PP.

Està molt lleig que es vulga involucrar als membres de la Comissió per a diluir les responsabilitats dels anteriors regidors. No ens hem de deixar portar per la demagògia, que l’única cosa que pretén és llevar-se les puces de damunt.

Totes les xifres que s’han publicat als mitjans es va aprovar per unanimitat, amb el vot favorable del grup municipal del PP, al Ple extraordinari del dimecres passat, 26 d’agost. No entenem com s’han sorprés tant quan s’han fet públiques. Això és, senzillament, transparència.

Tant l’equip de govern com els tècnics municipals ens estem esforçant per deixar clars tots els comptes de l’Ajuntament, també els de festes, i els farem públics. L’actual equip de govern ha presentat les factures del deute de les festes de 2014 a data del 4 de juny de 2015 (després de les eleccions).
Ara és el torn de José Pons, com anterior alcalde, i de l’anterior regidora de festes, demostrar que no ha sigut una pràctica habitual gastar les subvencions, any rere any, per pagar les festes de l’any anterior. Per això, exigim que fagen públiques totes les factures dels darrers 4 anys i els rebuts dels pagaments de les mateixes.  Si aquesta informació no és fa pública en 5 dies es contemplarà demanar responsabilitats.